سلام.من جدیدترین و سریع ترین ركورد روبیك ٣در٣ را دزلینكستان به همراه اسلوموشنش رو پشت سرهم گذاشتم(در یك فایل)لذت ببرید