سلام دوستان ازتون ممنونیم که تو نظر سنجی شرکت کردید اینم نتایج :              

   نفر اول محمد حسن بستار      نفر دوم محمدسپهر عبادی      نفر سوم عمه ی من