چگونه روبیک خود را روان کنیم؟

برای دیدن مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنید


روان و نرم بودن یک روبیک مثل یک رویا ممکن است حتی اگر روبیک شما سفت و خشک باشد به شما چگونگی روان کردن یک روبیک را به همراه عکس و متن انگلیسی ان نشان میدهیم.
مرحله اول:
لایه بالایی را 45 درجه میچرخانیم.سپس انگشت خود یا وسیله دیگری رازیر وسط روبیک قرار میدهیم.

[تصویر: 550px-Fix-Your-Rubik%27s-Cube-Step-1.jpg]


مرحله دوم:
وقتی روبیک از هم پاشید ( pop of) قطعه های روبیک را از هم جدا میکنیم.

[تصویر: 550px-Fix-Your-Rubik%27s-Cube-Step-2.jpg]


مرحله سوم:
یک اسپری قوی سیلیکون بردارید و همه ی قطعه ها را اسپری کنید

[تصویر: 550px-Fix-Your-Rubik%27s-Cube-Step-3.jpg]


مرحله چهارم:
وقتی اسپری کردن تمام شد قطعه ها را سرجایشان قرار دهید . لایه ها را بچرخانید تا مطمئن شوید روبیک کار میکند.

[تصویر: 550px-Fix-Your-Rubik%27s-Cube-Step-4.jpg]


مرحله پنجم :
از روبیکتان لذت ببرید. با یک حرکت ساده انگشت روبیک باید نرم و سریع حرکت کند.


[تصویر: 550px-Fix-Your-Rubik%27s-Cube-Step-5.jpg]


نکته:
1. هیچگاه از وازلین ا ستفاده نکنید وازلین در پلاستیک حل میشود
2.وقتی قطعه ها را سرجایشان میگذارید حواستان باشد این کاررا به درستی انجام دهید
3. سعی کنید وقتی روبیک حل میکنید از دستان و مچتان زیاد استفاده نکنید . این کار شما را خسته میکند فقط از انگشتانتان استفاده کنید.

[تصویر: 550px-Fix-Your-Rubik%27s-Cube-Intro.jpg]