چرا اکثریت روبیکران حرفه ای دنیا را مردان تشکیل می دهند؟

بحث را با ارایه یک آمار کلی از مسابقاتی که تاکنون در ایران در زمینه روبیک انجام شده است آغاز می کنیم.لیست شرکت کنندگان در مسابقات Iran Open 2011 در تمامی گرایش ها از ۱۵۳ نفر مرد و ۱۱نفر زن تشکیل شده است.آمار شرکت کنندگان در اولین جشنواره بازی های فکری کشور تنها در گرایش روبیک نیز شامل ۷۵ نفر مرد و ۹ نفر زن می باشد.نه تنها در ایران بلکه با نگاهی اجمالی به لیست شرکت کنندگان هر کدام از مسابقاتی که در زمینه روبیک در دنیا در حال برگزاریست به راحتی می توان دریافت که حل سرعتی انواع مکعب ها روبیک تحت سلطه مردان است تا زنان. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا اکثریت روبیکران حرفه ای دنیا را مردان تشکیل می دهند؟ آیا جواب این سوال به همان جدال همیشگی باز می گردد که آیا مردان از زنان باهوش تراند؟ آیا اندازه مغز مردان از زنان بیشتر است؟
اجازه دهید از دیدگاه علمی به این قضیه نگاه کنیم:

مطالعات علمی در مورد تفاوت های ذهنی میان مردان و زنان حداقل به اواسط قرن ۱۹ باز می گردد، زمانی که مسأله حق رای زنان در برخی کشورها مطرح شد. دانشمندان در آن زمان تلاش کردند با مقایسه اندازه جرم مغز مردان و زنان به نتایج تجربی دست یابند. با پیشرفت علم روانشناسی در اوایل قرن یستم آزمون های هوش ظهور کرده و راهی جدید برای اندازه گیری میزان هوش پیش پای دانشمندان قرار گرفت. نتیجه ای که از تمامی آزمایشات انجام گرفته در این زمینه بدست آمده است مؤید این مطلب است که تفاوت های ساختمای و تفاوت در عملکرد مغزی عمده ترین دلیل بروز اختلاف در هوش زنان و مردان است و این به هیچ عنوان دلیلی بر برتری جنسی بر جنس دیگر نیست.پژوهشگران عصب شناسی، مغز زنان و مردان را در دستگاه ام. آر.آی گذارده و واکنش های مغز آنها را مورد تحقیق قرار داده اند. در مغز زنان اتصال ها و ارتباط های بیشتری بین دو نیمکره چپ و راست وجود دارد که به آنها این توانایی را می دهد تا از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردان برخوردار باشند. از طرف دیگر در مردان ارتباط کمتری بین دو نیمکره مغزشان وجود داشته و به آنها این قابلیت را می دهد تا مهارت بیشتری در و هوش دیداری، فضایی داشته باشند. جواب سوال درست همین جاست،هوش فضایی (spacial intelligence)

هوش فضایی یکی از ۷ هوشی است که تا کنون شناخته شده اندو مربوط به تجسم سه بعدی اشیا است. افرادی که هوش تصویری-فضایی بالایی دارند در تجسم چیزها، جهت یابی، درست کردن انواع پازل ها، معماری و فعالیت هایی از این دست تبحر خاصی دارند. از آنجا که روبیک یک مکعب سه بعدی ست و برای حل آن میبایست فرد درک کاملی از پیچیدگی های ساختاری و تغییرات مکانی قطعات مکعب داشته باشد لذا مهارت های دیداری- فضایی خاصی را می طلبد و باید پذیرفت که مردان در این مورد تخصصی تر عمل می کنند.مغز زنان عمومی تر کار کرده و هردو نیمکره عملکردهای مشابهی دارند.به عبارت دیگر بین دو نیمکره تقسیم کار صورت نگرفته و اگر یکی از دو نیمکره آسیب ببیند نیمکره دیگر به راحتی قادر به کپی کردن اطلاعات نیمکره تخریب شده را داشته و میتواند عملکردهای زندگی او را به دست بگیرد.

با این حال مطالعات انجام شده طی قرن بیستم نشان داده است که تفاوتی در هوش کلی بین دو جنس وجود ندارد. کما اینکه مطالعات نشان داده است مردان بطور متوسط ۸/۴ در IQبالاتر و زنان بطور متوسط ۷/۵ امتیاز در حافظه بالاتر هستند و نمی توان برای جنس خاصی برتری هوشی قایل شد.